Søk Finans

Søk Finans

Fyll inn din kontaktinformasjon og en enkel beskrivelse på din Forretningsplan eller Konsept du ønskert å realisere eller videreutvikle og eller drifte, så tar vi kontakt med deg etter å ha behandlet informasjonen så vi kan komme med et foreløbig svar å sannsynligvis et ønske om mer informasjon dersom du/dere ikke bare med det samme sender hele Forretningsplanen til e-post: post@norgesbanken.no evt. med vedlegg!