Finansbudsjett

NASJONALMINISTEREN

Penger er ikke alt bare man har nok på dem!

Dersom du har en velutviklet Forretningsplan som du mener er med GOD faglig bakgrunn, et konsept som holder mål og at du har det som trengs i nettverket ditt for å realisere eller videre drifte konseptet, men trenger finansielle instrumenter og eller penger til å Finansiere enten oppstart eller videre drift og utvikling på ditt konsept, så ta kontakt med oss på knappen KONTAKT å legg inn litt nøkkelinfo for hva du vil utrette og hvor mye du trenger for å realisere enten oppstarten eller den videre driften på ditt konsept, så vil vi ta saken opp til behandling i vårt styre å diskutere hvorvidt det er hensiktsmessig å yte med enten startskapital og eller finans til videre drift og utvikling.

 

Eventuelt om du/dere vil gå rett på sak, så send din/deres Forretningsplan per e-post til: post@norgesbanken.no med eventuelle tillegg, så vil vi komme i kontakt.